ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

με επικεφαλής τον Ορφέα Νικολαΐδη

Με πολύ μεράκι και αγάπη

Συνεχίζουμε το έργο που μας παρέδωσε ο πατέρας μας Νικολαΐδης Κυριάκος για την καλλιέργεια μήλων και κερασιών που ασκούσε από το 1953. Εμείς αναλάβαμε την επιχείρηση, την βελτιώσαμε στρεμματικά και την εξελίξαμε τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά με πιστοποιημένα προϊόντα κατά GLOBALG.A.P. με σύγχρονες ποικιλίες, καινούρια σχήματα καλλιέργειας βασισμένα στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Έτσι λοιπόν φτάσαμε σήμερα να παράγουμε 600 τόνους μήλα και 120 τόνους κεράσια διαφόρων ποικιλιών και άριστης ποιότητας. Καταφέραμε να έχουμε στην διάθεση μας εκτός από τους γεωπόνους της περιοχής το δικό μας επιστημονικό προσωπικό & γιο μας Νικολαΐδη Κυριάκο γεωπόνο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ο οποίος μεγαλωμένος μέσα στα κτήματα επιβλέπει με μεγάλη συνέπεια και επιστημονική κατάρτιση όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες.

arthro2

Από την οροσειρά Βόρα

Στην Παναγίτσα, περιοχή Κόπριβα στα 800μ υψόμετρο….

Διαθέτουμε πιστοποιημένα προϊόντα κατά GLOBALG.A.P. με σύγχρονες ποικιλίες και καινούρια σχήματα καλλιέργειας βασισμένα στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.